Problematika AGR / EGR ventilů

Problematika AGR/EGR ventilů

 

Základním úkolem technologie "AGR" (Auspuff Gas Recirculation), "EGR" (Exhaust Gas Recirculation), a nebo také recirkulace výfukových plynů, je snížit obsah NOx ve spalinách. NOx, tedy oxidy dusíku, vznikají spalováním dusíku přítomného v palivu (palivové NOx) a za vysokých teplot také spalováním dusíku ve spalovacím vzduchu (termické NOx). 

Prvotním problémem, důvodem vzniku a následného rozšíření tohoto systému na především naftové motory, je absence škrtící klapky ve smyslu omezení přívodu vzduchu v některých režimech. U těchto motorů je totiž vzduch nasáván do motoru bez jakéhokoliv omezení (v režimu volnoběhu). Vstřikovaná dávka paliva je nastavována dynamicky řídící jednotkou motoru dle otáček a zátěže (alternátor, kompresor klimatizace apod.). Tím dochází k hoření s vysokým obsahem kyslíku, tedy za vysokých teplot. Způsob, jakým snižuje tento systém teplotu hoření, je směšování nasávaného vzduchu se spalinami. Takto se do spalovacího motoru dostává méně kyslíku a dochází k rapidnímu snížení teploty hoření a tím i ke snížení produkce NOx. Bohužel tento prostý systém má mnoho nedostatků. Hlavním problémem je takové technické řešení / zpracování, které by umožňovalo dlouhodobý bezproblémový chod tohoto zařízení. Typickým problémem je zanášení sazemi, zarůstání karbonem a následná netěsnost. 

Na tento ventil jsou kladeny nejvyšší nároky z hlediska těsnosti, protože odděluje systém výfuku, část mezi válci a turbínou turbodmychadla od systému nasávání spalovacího vzduchu, část mezi dmychadlem turbodmychadla a válci. Z toho vyplývá, že AGR / EGR ventil nemůže být aktivován v okamžiku, kdy je tlak spalin nižší než plnící tlak turbodmychadla. V tom případě by totiž nedošlo k přimíchání spalin do spalovacího vzduchu, ale k úniku spalovacího vzduchu do výfuku. Tím by samozřejmě došlo ke snížení účinnosti spalovacího motoru, zvýšení spotřeby, snížení výkonu a v první řadě k rapidnímu zhoršení produkovaných emisí. 

Z výše uvedeného již víme, že tento systém je možné provozovat pouze v režimu volnoběhu a velmi nízké zátěže. Navíc doba, po kterou je tento systém aktivní je striktně omezena výrobcem a např. u vozu Škoda Fabia 1.9TDi 74KW je nastaven něco okolo jedné minuty. Po tuto velmi krátkou dobu ovšem motor generuje o více než polovinu méně NOx než bez EGR - úžasné. 

Bohužel naše autoservisní praxe jasně ukazuje, že v širším měřítku takovýto systém napáchá za životnost daného automobilu v mnoha případech více škody než užitku. Produkce spalin (včetně NOx) každého motoru v plném nebo částečném zatížení je totiž mnohonásobně vyšší než v režimu volnoběhu. Ušetříme-li několik miligramů NOx tímto systémem v režimu volnoběhu, tak je to stále nesrovnatelné s produkcí NOx plně zatíženého motoru, kdy recirkulace není a ani nemůže být aktivní. O vysoké poruchovosti tohoto systému a složení spalin v případě poruchy není potřeba dále hovořit. Čas od času každý potká černě kouřící automobil, který má minimální výkon a kouří i v režimu téměř bez zátěže. Zde je velká pravděpodobnost závady na systému recirkulace spalin. 

U starších vozů, v mnoha případech docházelo k deaktivaci tohoto systému jejich majiteli zaslepením bypassu mezi sáním a výfukem. Řídící jednotka motoru u novějších vozů (některé vozy plnící normu euro 3 od roku cca 2004, všechny vozy plnící normu euro 4 a vyšší) už nejen ovládá samotný ventil recirkulace spalin, ale už hlídá i průtok nasávaného spalovacího vzduchu na váze vzduchu (MAF - Mass Air Flow sensor) během pracovního cyklu EGR systému (zpětná vazba) a je přesně definován pokles průtoku při otevření bypassu sání-výfuk. Nedojde-li k poklesu průtoku vzduchu v dostatečné míře, je signalizována závada motoru "P0401 Insufficient EGR Flow" nebo "EGR nízký průtok" apod. 

U těchto vozů se systémem řízení motoru euro 3 a vyšších, je tedy nutné deaktivovat recirkulaci spalin a hlavně její zpětnou vazbu přímo v řídící jednotce motoru, která celý proces recirkulace spalin řídí. Po tomto zásahu je teprve možné provést samotné fyzické zaslepení bypassu. Takovou službu samozřejmě nabízíme a můžete si jí objednat v přímo zde.