Nekvalitní polská a čínská repasovaná dmychadla.

Jak je již avizováno na naší titulní straně, náš trh je zcela zaplaven turbodmychadly, která jsou repasovaná v Polsku nebo Číně. Především je použit materiál polské nebo čínské výroby. Není ani tak důležité, kde byla oprava provedena, ale klíčový je použitý materiál a dokonalé vyvážení. Bohužel v dnešní době internetu není problém během několika sekund objednat např. opravnou sadu z Číny za 10 dolarů a doprava zdarma k tomu. Na první pohled se vše zdá krásné, ale už když člověk začne měřit, tak zjistí, že se s tím Číňan moc nepáral. Další faktor takové sady je použitý materiál, ze kterého jsou např. ložiska vyrobena. Potom se snadno setkáme s názorem, že "repasované turbo nemůže fungovat" apod. Samozřejmě je takové stanovisko pochopitelné, protože když si někdo objedná turbo postavené z nekvalitních věcí a ono se rozletí, protože nebylo třeba ani vyvážené, tak je to velká prohra. Je ale potřeba primárně si uvědomit, že většina lidí si za to může sama. Ono se totiž šetří a kouká se jenom na cenu a výsledek není vždy dle představ. V ČR je spousta firem, které odvádí kvalitní práci, ale jejich cena tomu odpovídá. Jsou jen dvě možnosti, buď "levné repasované turbodmychadlo" anebo "kvalitní repasované turbodmychadlo", ovšem tyto dvě věci se vzájemně vylučují. 

Několikrát se nám stalo, že u repasovaného dmychadla po standardní a vyzkoušené výkonnostní úpravě došlo k totální destrukci, po demontáži a prozkoumání se ukázalo, že např. nebylo vůbec vyvážené nebo se jednalo o čínskou kopii dmychadla apod. Repasované dmychadlo se kvalitativně musí minimálně vyrovnat dmychadlu novému, což se bohužel většinou nestává. Repasování, tedy generální oprava sestává z kompletní výměny všech součástí podléhajících opotřebení. Původní zůstává pouze skříň, která se pískuje. Ložisková skříň se zvenku pískuje a uvnitř se čistí ultrazvukem od možných usazenin v mazacích kanálech. Lapují se sedla pístních kroužků a v případě, že po pečlivém změření vyhovuje, tak se použije a nebo se rovnou vymění. Jeden z nejdůležitějších kroků a výstupní kontroly kvality je tlaková zkouška a precizní vyvážení. Naše dmychadla jsou vyvažována na vyšší otáčky, než se vyvažují turba nová a s nižším koeficientem vibrací, právě z důvodu předpokládané zvýšené zátěže. Pokud dojde ke splnění všech těchto podmínek a použití originálních náhradních dílů, pokud je to možné anebo kvalitativně rovnocenné náhrady v případě, že výrobce náhradní díly nedodává, tak se jedná o kvalitní repasované turbodmychadlo.

Úplně primární důvod, proč se touto otázkou zabývat byla téměř úplná absence hybridních turbodmychadel pro motory TDi, které se velice často upravují a přestavují. Pro tyto účely používáme nejčastěji hybridní dmychadla GT1752V, které má potenciál 160KW-170kW (2Bar max.), dle typu motoru a ostatních komponent. Tato uvedená hodnota není mezní hodnotou dmychadla, ale přiměřená zátěž daného typu dmychadla. Při dodržení této meze je zachována standardní spolehlivost a životnost. Zbývá standardní výkonnostní rezerva dmychadla.