Jak probíhá repas turba?

Repase, tedy generální oprava turbodmychadla znamená, že veškeré součásti, které podléhají opotřebení jsou nahrazeny novými, původních rozměrů, vlastností a kvality. Následně je provedeno potřebné vyvážení a seřízení.

Tato oprava začíná kompletní demontáží dmychadla a vyhodnocením škod. Obvykle je turbínová skříň znovu použitelná. Je tedy precizně opískována a podrobena důkladné kontrole z hlediska případných prasklin a podobně. V případě, že není nijak poškozena, následuje dočištění závitů, výměna/doplnění svorníků a ošetření speciálním transparentním lakem na litinu, případně konzervačním olejem. V případě, že je turbínová část poškozena, je dmychadlo ve většině případů shledáno jako nerepasovatelné, protože taková oprava obvykle není cenově rentabilní, ale jsou případy, kdy takové řešení je jediné možné.

Kompresorová skříň nebývá problém a lze ji u většiny typů dmychadel nahradit novým kusem, případně jiným zdravým kusem. Použitá dmychadlová skříň je pískována a následně nalakována vysokoteplotním lakem na slitiny hliníku, aby nedocházelo k následné oxidaci. Poškozená skříň ve smyslu škrábanců a rýh po destrukci kompresorového/dmychadlového kola je obvykle znovu použita pro dmychadla na kterých je prováděna výkonnostní úprava (instalace většího dm. kola), protože poškozený materiál je odfrézován.

Ložiskový uzel dmychadla je často nahrazen novým, kompletně složeným a vyváženým kusem přímo od výrobce. V takovém případě je u nás takový uzel pouze kontrolně převážen, aby bylo vyloučeno případné poškození při přepravě a podobně. Vybrané kusy použitých ložiskových skříní, které nejsou poškozené, příliš zkorodované atd. jsou opískovány, vyčištěny v ultrazvuku a pokud nevykazují známky opotřebení, zejména v oblasti pístního kroužku na straně turbínové komory, tedy má-li tato část (jediná, která může být opotřebena a to sice vlivem zvýšené jak axiální, tak radiální vůle) původní rozměry a podaří se ultrazvukem vyčistit veškeré olejové úsady a karbon, tak je osazena novými ložisky, dmychadlovým kolem, turbínovým kolem s hřídelí a krycí deskou. Takto sestavený kompletní střed dmychadla je následně vyvážen a testován na únik oleje jak na straně kompresoru, tak na straně dmychadla. V případě, že uzel vyhovuje ve všech bodech, může být použit jako plnohodnotná náhrada nového kusu.

Pneumatický pohon (actuator) dmychadla je ve většině případů nahrazen novým kusem a opravdu jen ventily ve velmi dobrém stavu jsou znovu použity a to po přísné kontrole kvality. Po opískování a nalakování je u každého takového ventilu měřena únava jeho pružinového ústrojí měřením podtlaku/tlaku v poměru ke zdvihu táhla. Tento proces je klíčový, protože pokud by nebyla splněna potřebná kritéria, tak by dmychadlo následně nebylo možné správně nastavit. Seřizovací stolice totiž znovu přeměřuje dráhu táhla regulace vzhledem k podtlaku/tlaku a to v součinnosti s měřením protitlaku dmychadla, které je "zavřené" do výkonu.

Elektrický pohon dmychadla je kompletně rozebrán a v případě, kdy není poškozena řídící elektronika pohonu, je možné jej repasovat. Tedy je osazen nový motor, šnekové ústrojí a mazivo.

Disk regulačních lopatek je většinou měněn za nový. Pouze pečlivě vybrané kusy je možné za určitých okolností použít znovu. 

Vyvážení dmychadla je jeden z nejdůležitějších kroků, který má bezprostřední vliv na jeho životnost a opotřebovávání jeho ložisek během provozu. Ložiskové středy vyvažujeme dle typu buď vysokootáčkově v rozsahu 120.000-200.000 ot./min. pro osobní automobily a nebo nízkootáčkově v rozsahu do 30.000 ot./min. pro větší dodávková dmychadla, traktory a nákladní vozy. Obvykle veškerá dmychadla vyvažujeme o 20-40.000 ot./min. nad limit předepsaný výrobcem a vždy se snažíme koeficient vibrací snížit téměř k nule, tedy na výrazně nižší hodnotu než toleruje výrobce. Veškeré vyvažování provádíme na vyvažovací stolici, která je každoročně revidována a přezkoušena výrobcem.

Seřízení dmychadla je další důležitý krok, protože má zásadní vliv na správnou funkci celého dmychadla a částečně i na jeho životnost. V případě, že se jedná o dmychadlo s proměnnou geometrií lopatek, tak je seřizovací stolici nastavován maximální protitlak dmychadla v pozici plného výkonu, zdvih regulačního táhla, podtlak pro dosažení pozice plného výkonu a samozřejmě předpětí pružiny pohonu. Tedy bod, kdy začíná táhlo pohonu reagovat na podtlak. Pokud je dmychadlo vybaveno elektrickým pohonem, tak je dle typu dmychadla seřizován pouze maximální protitlak. Zdvih, horní mez a spodní mez je pouze testována. Jedná-li se o typ dmychadla s obtokovou regulací, tak je použito jiné zařízení, které měří pouze reakci na tlak přiváděný do pohonu. Tedy předpětí pružin a samozřejmě dráhu klapky v závislosti na tlaku. Veškeré parametry jsou velice specifické pro každý typ dmychadla a proto udržujeme obě dvě naše seřizovací stolice stále online v kontaktu se serverem výrobce, abychom měli neustále aktuální databázi turbodmychadel.

Stěžejní je samozřejmě také kvalita používaných náhradních dílů a to jak z hlediska používaného materiálu k jejich výrobě, tak z hlediska zpracování. U hřídelí a kol samozřejmě také z hlediska statického vyvážení a aerodynamiky. Aerodynamika je zcela zásadní pro tichý chod dmychadla a statické vyvážení je zcela zásadní pro následné dynamické vyvážení celého rotoru dmychadla. Pokud je ložiskový uzel složený z kvalitních součástek, tak obvykle není potřeba příliš velká korekce k dosažení požadovaného výsledku.

Toto je jen krátký souhrn základních kroků a je tedy zřejmé, že repasování turbodmychadla není v žádném případě jednoduchá záležitost, jak se mnozí domnívají a pečlivě tedy zvažte, komu své dmychadlo svěříte do opravy. Je třeba mít na paměti, že v České Republice je jen málo firem, které sami zajišťují celý proces opravy a jsou vůbec vybavené na to, opravu provést správně a tedy vytvořit plnohodnotný náhradní díl pro váš vůz. Rozhodně doporučujeme vyhnout se nejrůznějším překupníkům a dát přednost firmě s vlastní praxí a ideálně i s diagnostickým zázemím pro případ budoucích problémů. Velmi často se setkáváme s tzv. zbytečnými repasemi, kdy dmychadlo sice vykazuje jisté známky opotřebení, ale na základě špatně diagnostikovaného problému je turbo měněno zbytečně, což samozřejmě problém nevyřeší a následně je potřeba převzít odpovědnost za servis, který problém špatnou diagnózou způsobil a zajistit správnou funkci vozu jako celku. Bohužel takových případů je možná 50%, protože v dnešní době mnoho servisů jsou pouze "vyměňovači" náhradních dílů a diagnostických prací s jistým určením závady buď nejsou schopni vůbec, případně jen ve velmi omezené míře. Je velmi důležité rozlišovat slova jako "diagnostik" a "mechanik", jelikož to není totéž a mechanik se nestává diagnostikem tím, že vlastní PC s diagnostickým kabelem. Diagnostika je samostatný obor, který je úzce spojen se znalostí z oboru elektrotechniky, práce s osciloskopem, generátor atd. Mechanik obvykle dokáže vyčíst paměť závad a tím bývají vyčerpány veškeré diagnostické kapacity. Bohužel závada "plnící tlak nedosažen" ne vždy signalizuje vadné dmychadlo. Dokonce většinou ani není v silách jednoho jedince obsáhnout kompletní portfolio značek na našem trhu, jak z hlediska hardwarového vybavení, tak z hlediska znalostí a je třeba se vyhranit na určitou značku.

Před výměnou dmychadla tedy věnujte zvýšenou pozornost faktu, je-li to potřeba.

 

Jaroslav Janoušek v.r.